Co robią nasi absolwenci?

gitarzystka

EWA JABŁCZYŃSKA w 2007r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie gitary prof. Aliny Gruszki. Swoją edukację kontynuuje na studiach podyplomowych w Universität der Künste w Berlinie pod okiem prof. Thomasa Müllera – Peringa. Jest laureatką wielu międzynarodowych i krajowych konkursów gitarowych, jej znaczące sukcesy to  I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym „Westfalian Guitar Spring” w Erwitte (Niemcy’08), II miejsce na Międzynarodowym Konkursie w Bojano (Włochy’08), II miejsce  na jednym z najbardziej prestiżowych konkursów gitarowych w Europie - 12. Międzynarodowym Konkursie Gitarowym „Śląska Jesień Gitarowa” (Tychy’08) oraz nagroda specjalna na 44. Międzynarodowym Konkursie Instrumentalistów w  Markneukirchen (Niemcy’09). W roku 2007 była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia artystyczne i naukowe. W roku 2009 została laureatką programu stypendialnego „Młoda Polska”, a także stypendystką Rządu Niemieckiego (DAAD).

 We wrześniu 2010 roku ukazała się jej pierwsza solowa płyta „Moderato poético” z utworami śląskiego kompozytora i gitarzysty Mirosława Franczaka.

Ewa Jabłczyńska prowadzi również działalność pedagogiczną, jest asystentem w Instytucie Muzyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Razem z mężem Dariuszem Kupińskim tworzą duet gitarowy KUPIŃSKI GUITAR DUO. W kwietniu 2011 ukazała się ich debiutancka płyta „Spanish Music” z utworami kompozytorów hiszpańskich / I. Albéniz, E. Granados,   M. de Falla/.

REPERTUAR:

koncerty z orkiestrą:

M. Giuliani – Koncert A-dur op. 30

J. Rodrigo – Concierto de Aranjuez

M.M. Ponce – Concierto del Sur

solo:

Przekrojowy repertuar zawierający utwory kompozytorów takich jak:

 J.S. Bach, M. Giuliani, J.K. Mertz, H. Villa-Lobos, J. Rodrigo, M.M. Ponce,  A. Ginastera, L. Brouwer, H.W Henze i in.

Kontakt: ewamartha@wp.pl

EWA JABŁCZYŃSKA was born in Koszalin (Poland), where  at the age of 7 she started to learn to play the guitar. In 2007 she graduated with distinction from the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice in the guitar class of prof. Alina Gruszka. She is currently the student of prof.  Thomas Müller – Pering at the Universität der Künste in Berlin and is employed as assistant in the Music Department of the Jan Dlugosz University in Czestochowa /Poland/.

She is the laureate of numerous prizes in international guitar competitions in Europe. In 2008 she won the first prize in the International Guitar Competition “Westfalian Guitar Spring”, Erwitte /Germany/, second prize in the International Guitar Competition, Bojano /Italy/ and second prize in 12th Jan Edmund Jurkowski Memorial Guitar Competition, Tychy /Poland/. She has also received awards and scholarships for artistic achievement. In the academic year 2009/2010 she is DAAD scholarship holder.

In addition to her activity as a soloist, Ewa Jabłczyńska plays in guitar duo with her husband Dariusz Kupiński.  In April 2011 came out their first CD with music of Spanish composers / I. Albéniz, E. Granados,   M. de Falla/.